Szanowni Państwo,

Kancelaria notarialna Małgorzaty Działakiewicz – Posiła Notariusza
w Gdańsku znajduje się w samym centrum Gdańska, przy ul. Wały Jagiellońskie 28/30/1, w sąsiedztwie Huciska i naprzeciwko obecnej siedziby Rady Miasta Gdańska, a dawnego „Żaka”.

Notariusz Małgorzata Działakiewicz – Posiła, jako osoba zaufania publicznego, dokonuje wszystkich czynności notarialnych przy zachowaniu bezstronności wobec ich uczestników oraz czuwając nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynności mogą powodować skutki prawne.

Informujemy Państwa, iż czynności notarialnych Notariusz dokonuje
w siedzibie swojej Kancelarii, a jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności czynności notarialne mogą być także dokonywane poza siedzibą Kancelarii, również w godzinach innych niż godziny jej otwarcia.

Działalność Kancelarii obejmuje pełen zakres czynności notarialnych realizowanych dla wszystkich grup odbiorców, dokonywanych w zgodzie
z obowiązującymi przepisami prawa i z zachowaniem zasad etyki zawodowej.  W szczególności Notariusz sporządza takie czynności, jak: umowa darowizny, dożywocia, sprzedaży, zamiany, testament, protokoły – szczegółowy zakres znajdziecie Państwo w zakładce „zakres czynności”.
W zakresie dokonywanych czynności udzielane są wszelkie niezbędne informacje i wyjaśnienia w formie bezpłatnych porad zarówno na miejscu, gdzie znajduje się Kancelaria, jak również w formie telefonicznej i za pośrednictwem poczty e-mail.
W Kancelarii istnieje również możliwość skorzystania z Internetu, w związku
z przeprowadzanymi transakcjami, na przykład celem dokonania przelewu.

Małgorzata Działakiewicz-Posiła
Notariusz
ul. Wały Jagiellońskie 28/30/1
80-853 Gdańsk
tel. 58 305 30 01/02
fax 58 305 30 07
kancelaria@dzialakiewicz-posila.pl

 

Kancelaria otwarta jest w:
poniedziałki od 9:00 do 16:00
wtorki od 9:00 do 16:00
środy od 10:00 do 17:00
czwartki od 9:00 do 16:00
piątki od 9:00 do 16:00


Inne terminy możliwe
po uprzednim uzgodnieniu.