Opłaty, taksa

Notariusz przy wykonywaniu czynności pobiera wynagrodzenie określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz. 1564 z 2004 r. z późn. zm.) oraz zgodnie z treścią art. 7 Prawa o notariacie ma obowiązek pobrać od stron czynności podatki oraz opłaty sądowe na podstawie:

  1. ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednolity Dz.U. Nr 90, poz.
  2. 594 z 2010 roku z późn. zm.),
  3. ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz.U. Nr 101, poz. 649 z 2010 roku),
  4. ustawy o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity Dz.U. Nr 93 poz. 768 z 2009 roku).

Należne podatki i opłaty związane z dokonywanymi w Kancelarii czynnościami uiszcza się w dniu podpisania aktu notarialnego, gotówką. Istnieje również możliwość ich wpłaty przed dokonaniem czynności notarialnej, po wcześniejszym ustaleniu ich wysokości, na rachunek bankowy notariusza.

Małgorzata Działakiewicz-Posiła
Notariusz
ul. Wały Jagiellońskie 28/30/1
80-853 Gdańsk
tel. 58 305 30 01/02
fax 58 305 30 07
kancelaria@dzialakiewicz-posila.pl

 

Kancelaria otwarta jest w:
poniedziałki od 9:00 do 16:00
wtorki od 9:00 do 16:00
środy od 10:00 do 17:00
czwartki od 9:00 do 16:00
piątki od 9:00 do 16:00


Inne terminy możliwe
po uprzednim uzgodnieniu.